Deelnemersvoorwaarden Sport voor Lucai

Ik verklaar als deelnemer bekend te zijn met de volgende voorwaarden en deze te onderschrijven:

 1. Het evenement van Sport voor Lucai op de Mont Ventoux / Stelvio is geen wedstrijd.
 2. Deelnemers spannen zich in de top van de Mont Ventoux / Stelvio te bereiken.
 3. Elke deelnemer verplicht zich tot het verzamelen van minimaal € 250,–  (elke € meer is natuurlijk meer dan welkom) aan sponsorgeld  voor Stichting Lucai.
 4. Elke deelnemer betaalt zelf de totaalprijs van het door hem/haar gekozen arrangement. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur op basis van de inschrijving. Eerst na betaling van deze factuur is de aanmelding definitief.
 5. Elke deelnemer/supporter neemt geheel op eigen risico deel aan het evenement en vrijwaart Stichting Lucai voor welke aansprakelijkheid dan ook.
 6. Stichting Lucai aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren gegane dan wel beschadigde eigendommen van de deelnemers.
 7. Elke deelnemer geeft tijdens het evenement gehoor aan de adviezen en aanwijzingen van de organisatie.
 8. Elke deelnemer draagt tijdens de beklimming het door de organisatie verstrekte tenue. Voor wielrenners is het dragen van een helm verplicht.
 9. Elke deelnemer verklaart dat hij/zij in zodanige conditie is dat zijn/haar beklimming van de Mont Ventoux / Stelvio medisch verantwoord is.
 10. Elke deelnemer gedraagt zich op de accommodatie in Frankrijk / Italië en tijdens de beklimming volgens de regels van algemeen fatsoen.
 11. Deelnemers jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid en begeleiding van hun ouder(s).
 12. De wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving en de wetgeving in deze in Frankrijk / Italië is van toepassing en blijven ook tijdens het evenement van toepassing.
 13. Deelnemer verleent  toestemming aan Stichting Lucai voor het maken en gebruiken van foto- en videomateriaal met zijn/haar beeltenis. Stichting Lucai zal dit foto- en/of beeldmateriaal gebruiken voor promotionele en/of commerciële doeleinden zoals bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, het gebruik op de website van de stichting, flyers,  ansichtkaarten etc.
 14. Stichting Lucai behoudt zich het recht voor geen toestemming te verlenen tot deelname aan inschrijvers die op andere dan de aangegeven sportieve mogelijkheden de beklimming van de Mont Ventoux / Stelvio wensen te doen.
 15. Bij onvoldoende deelname behoudt Stichting Lucai het recht het evenement te cancellen. De betalingen van deelnemerskosten en sponsorgeld wordt daarbij gerestitueerd.
 16. Stichting Lucai accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of  naar een andere datum verzet moet worden.